= หน้าแรก =
 
ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ ชื่อไทย.คอม ผู้คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีโดเมนภาษาไทยรายแรก นับตั้งแต่ปี 2542 ภายใต้ชื่อ ThaiURL ที่ช่วยให้โปรแกรมจำพวกเบราว์เซอร์สามารถเรียกดูเว็บไซต์ผ่านทางชื่อโดเมนภาษาไทยเต็มรูปแบบ (ทั้งชื่อและสกุลโดเมนเป็นภาษาไทย) และสอดคล้องกับทิศทางของกลุ่มทำงานด้านชื่อโดเมนนานาชาติ (IDN Working Group) ในคณะทำงานมาตรฐานอินเทอร์เน็ตสากล หรือ Internet Engineering Task Force (IETF) ด้วยมาตรฐานการใช้ชื่อโดเมนภาษาท้องถิ่นที่สามารถทำงานร่วมกับระบบอินเทอร์เน็ตได้เท่าเทียมกับการใช้ชื่อโดเมนภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องดัดแปลงระบบ DNS และภายใต้มาตรฐานชื่อโดเมนภาษาไทยที่กำหนดโดยคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (กทสช.) ตามมติของคณะอนุกรรมการด้านนโยบายอินเทอร์เน็ตสำหรับประเทศไทย (อ่านรายละเอียด)

  
 >> บริการชื่อโดเมนภาษาไทย
 >> บริการชื่อโดเมนภาษาอังกฤษ
  
 - ข้อมูลทั่วไป (General Information)
 - ต่ออายุ (Renew)
 - เปลี่ยนแปลงข้อมูล (Modify)
 - ย้ายนายทะเบียน (Transfer)
 
     
ThaiURL.com © All Rights Reserved. Copyright 1999-2019 Please read our disclaimer